Træningsvejledning

Træningsvejledning

U10
Opvarmning:
Lege, småspil. Mange kaste/gribeøvelser.


Teknisk:
Kasteøvelser i bevægelse
Gribeøvelser i bevægelse
Lang, hop, og fløjskud.
Skud i bevægelse.
Indledende fintetræning
Lege indeholdende faldteknik
Arbejde med taklinger og parader
Præsenteres for JHF bronzemærker.


Taktisk:
Småspil
Grundprincipper i 6 - 0 forsvar (den enkeltes bevægelse)
fase kontra.
Spilbarhed.
Kunne de grundlæggende bevægelser for et presspil


Forsvarsteknik:
Bevæge sig i boldretningen, parere, opbakke og hjælpe sin ”nabo”
Bolderobering med start fra mållinien.


Forsvarstaktik:
6:0 kende sit område – lære at tælle.


Målmandstræning:
Placering, parering, angrebsstarter.


Trænes på alle pladser:
Gode vaner


Fysisk:
Opvarmning og strækøvelser

Kontra/retur:
Udkast fra målmanden.
Hurtig start.
Drible op ad banen.
Sammenspil mellem 2 spillere op ad banen.


Socialt:
Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere.
Alle spillere skal spille under kampe
Alle går i bad efter træning og kamp


Andet:
Kende regelsæt.
Lave næsten alt i leg og småspil.
Vægt på teknisk træning.
Kendskab til total håndbold